Skip to content
Menu

Realizacja celów

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

 1. Organizację konferencji gospodarczych z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, organów samorządu terytorialnego.
 2. Organizację szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu rozpoczynania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej.
 3. Realizację programów i projektów mających na celu usprawnienie oraz wzrost efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
 4. Wdrażanie programów realizowanych ze środków pomocowych na wsparcie przedsiębiorstw.
 5. Działalność stypendialną.
 6. Promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu.
 7. Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez.
 8. Organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa.
 9. Konsultacje i udzielanie informacji.
 10. Działalność promocyjną i informacyjną.
 11. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej.